Voldoe aan de individuele behoeften van je medewerkers door flexibel te belonen

Maatwerk en keuzevrijheid in arbeidsvoorwaarden zijn onderscheidende factoren in employee retentie en medewerkerstevredenheid. Flexibel belonen sluit aan bij de individuele – steeds veranderende – wensen van je medewerkers. Via selfservice selecteren ze benefits die voor hen persoonlijk het meest waardevol zijn, in lijn met hun privéomstandigheden en ambities. Zo houd je je talent aan boord met keuzevrijheid in arbeidsvoorwaarden.

De invoering van een budget verdien je meestal al binnen 1 jaar terug. Dat komt o.a. door de vrijval van werkgeverslasten; het verschil dat de werkgever met en zonder een keuzebudget moet betalen aan heffingen en premies. Daarnaast worden alle complexe processen volledig gedigitaliseerd; meer tijd over voor strategische HR-taken.
Budgetmodel/ Individueel Keuzebudget of Cafetariaregeling; met elkaar bepalen wij welke opzet het beste bij jouw organisatie aansluit. Uiteraard kan Benify door haar jarenlange ervaring van implementatie van budget- en cafetariamodellen en grote kennis van de WKR hierin adviseren om het beste voor jouw organisatie te bewerkstelligen en je medewerkers te inspireren.

Flexibel Belonen Loont

Benify helpt met het slim inrichten van benefits om maximaal fiscaal voordeel binnen de werkkostenregeling (WKR) te benutten voor zowel werkgever als werknemer.

Invoering van een budgetmodel of cafetariasysteem verdien je meestal al binnen 1 jaar terug. Dat komt door de vrijval van werkgeverslasten; het verschil dat de werkgever met en zonder een keuzebudget moet betalen aan heffingen en premies.

Door gebruik te maken van fiscaal vriendelijke benefits en eigen loon in te ruilen voor secundaire arbeidsvoorwaarden, kunnen werknemers optimaal fiscale voordelen behalen. Dit kan oplopen tot meer dan 52%. Dat is niet alleen omdat zij netto aanzienlijk meer van het loon overhouden of er feitelijk meer voor krijgen. Ook kunnnen de werknemers hun geld besteden aan zaken die ze zelf het meest interessant vinden. Zo realiseren we meer waarde voor minder geld!

Hou talent aan boord met keuzevrijheid in arbeidsvoorwaarden

De werkgever van de toekomst weet werknemers beter aan zich te binden door ze de vrijheid te geven om een gedeelte van hun arbeidsvoorwaardenpakket zelf samen te stellen. Met Benify maak je flexibele beloning mogelijk die aansluit bij individuele – steeds veranderende – wensen van werknemers. Via selfservice selecteren ze benefits die voor hen persoonlijk het meest waardevol zijn, in lijn met hun privéomstandigheden en ambities.

Maximale flexibiliteit, minimale tijd aan administratie

Met Benify weet de werknemer precies waarmee benefits eenvoudig verruild kunnen worden. Om de werknemer te verzekeren van de juiste keuzes maakt Benify budgetsimulaties. Hiermee worden verschillende scenario’s nagebootst en de gevolgen doorgerekend. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je vakantiedagen koopt? Wat zal er dan van je salaris worden ingehouden? Heeft het effect op je pensioengrondslag? Met Benify weet je waar je aan toe bent.

Dankzij onze integratie met de HR- en payrollsystemen van onze klanten worden dure en complexe administratieve processen geëlimineerd. Het beheren van budgetmodellen en cafetariasystemen is makkelijk en volledig geautomatiseerd. Dit scheelt HR, payroll & benefits-specialisten veel tijd.

De flexibiliteit in beloning en arbeidsvoorwaarden sluit aan bij de manier waarop je werkt. Het budgetmodel en cafetariasysteem van Benify wordt afgestemd op geldende cao’s en je eigen HR-beleid.